bruggenbouwers.net

voor multiculturele bemiddeling

Voor exotisch eten

Voor een andere taal

Voor oplossingen

Voor hulp aan huis

 

Wat doet Bruggenbouwers.net?

 

Bruggenbouwers.net zet mensen met een niet-Nederlandse achtergrond met afstand tot de arbeidsmarkt in hun kracht. 

 

Bruggenbouwers.net bemiddelt tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers en tussen werkgevers en werknemers. We helpen mensen met een niet-Nederlandse achtergrond om op basis van hun talenten, vaardigheden en passies een passende werkomgeving of opdracht te vinden.

 

Bruggenbouwers zijn mensen in Nederland met een andere taal -of cultuurachtergrond. Bij voorbeeld omdat ze een ander land van herkomst hebben of om de een of andere reden lange tijd in een ander land hebben verbleven. Nieuwkomers zoals statushouders. Of mensen die hier al langer verblijven. 
 
Mensen die naar Nederland komen voor veiligheid of voor gezinsvorming of- hereniging zijn vaak geen onbeschreven blad maar hebben in hun eigen land van herkomst ervaringen en vaardigheden opgedaan. En hoewel die wellicht niet direct aansluiten bij de vraag op de Nederlandse arbeidsmarkt, zijn ze wel degelijk te vermarkten. Bruggenbouwers.net helpt daarbij.

 

 

 

Waarom Bruggenbouwers?

 
In Nederland leven en wonen we met mensen van veel verschillende achtergronden dicht op elkaar. Vaak gaat dat goed, maar soms geeft het ook spanningen tussen mensen en groepen. Regelmatig worden de negatieve kanten van diversiteit benadrukt, maar Bruggenbouwers laten zien dat het leven in een land met meerdere culturen juist leuk en verrijkend is. 
 
Daarnaast hechten we in Nederland veel waarde aan opleiding. Maar mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt, bij voorbeeld vanwege een opleiding in een ander land of onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal,  beschikken soms over bijzondere (verborgen) talenten en vaardigheden die voor andere mensen, bedrijven en organisaties heel interessant zijn. 
 
Bruggenbouwers.net haalt deze mensen achter de voordeur vandaan en zet ze in hun kracht. Bruggenbouwers.net geeft hun talenten en vaardigheden de kans om te groeien. 

Hoe het werkt?

 
Bruggenbouwers.net beschikt over een ruim bestand van mensen met een niet-Nederlandse achtergrond die graag willen werken. In eerste instantie gaat de voorkeur uit naar bemiddeling naar een reguliere baan bij een werkgever voor een vast aantal uren per week.
Maar voor een aantal onder hen is het door onder meer onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal en opleidingseisen lastig om een reguliere werkomgeving te vinden. In dat geval zoeken we vanuit Bruggenbouwers.net naar alternatieve mogelijkheden. Zoals het zelf creƫren van werkgelegenheid door het aanbieden van kortdurende opdrachten op het terrein van catering of hulp aan huis.
 
Voor degenen die de Nederlandse taal al redelijk tot goed beheersen bestaat daarnaast de mogelijkheid tot opdrachten op het terrein van taalles en advies/bemiddeling.
 
Ook initiatiefnemer Bernadette Schomaker zelf is beschikbaar voor het geven van advies en ondersteuning bij het aanpakken van aangelegenheden met een (deels) intercultureel karakter. Zoals op het terrein van arbeid, veiligheid en onderwijs.
 
 
Catering: 
Onze thuiskoks bereiden heerlijke exotische maaltijden of borrelhapjes. Tevens volledige catering van borrels en feesten.
 
Taallessen: 
Ze leren je een andere taal. Handig voor het werk of op vakantie. 
Voorlichting, advies en bemiddeling:
Ze zorgen ervoor dat organisaties en bedrijven (deels) cultuurgebaseerde problemen beter kunnen oplossen door inzicht te geven in de achtergronden.
Hulp aan huis:
Bruggenbouwers bieden hulp aan huis voor senioren, zoals boodschappen doen, maaltijden brengen, lichte schoonmaakwerkzaamheden of gezellig samen zijn. 

Een bruggenbouwer worden? 

Op zoek naar een bruggenbouwer?

Het unieke van bruggenbouwers

 
* door mensen met kennis van zaken gebaseerd op ervaring
* die doen waar ze goed in zijn
*opleiding of kennis van de Nederlandse taal is niet het belangrijkste; het gaat om talent, passie en vaardigheden
* mogelijkheid tot extra trainingen en opleidingen
 
Achter de Bruggenbouwers
Bruggenbouwers is een initiatief van Bernadette Schomaker vanuit CiviX, dat staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71557261.